Gå till innehåll

Om oss

Entré

Aurora - ett kulturhus för alla som möjliggör spännande aktiviteter

Vi är en mötesplats där många olika funktioner samlas och kulturhuset fick namnet Aurora i februari 2021. Det är Tirsén och Aili Arkitekter som tillsammans med Peab byggt det nya kulturhuset. Byggnaden som är 10300 kvadratmeter stor, påbörjades sommaren 2018 och stod färdigt 2021.

Kiruna har en lång tradition av kultur i olika former och uttryck ända sedan Hjalmar Lundbohms tid och nu ska det nya kulturhuset bidra till stadens attraktivitet och vara en samlingsplats där kultur, utbildning, föreningsliv och näringsliv möts och ska ge energi och tillväxt till kommunen.